Logga in

Angående SVT:s avfallsgranskning

SVT Nyheter granskar energiåtervinning från avfall i ett antal nyhetsinslag. Fokus är främst "import av avfall" där inslagen visar att det finns brister i kontrollen i flera led. Svensk Fjärrvärme följer granskningen med intresse.

I SVT:s granskning framkommer att det finns fall där kontrollen och hanteringen av avfallet brister. För några veckor sedan visade en rapport från Riksrevisionen att det även finns brister i myndigheternas kontroll av transporter av farligt avfall.

Dessa brister kan och bör naturligtvis åtgärdas, för ingen vill ha in farligt avfall i anläggningar som inte är specifikt konstruerade för detta ändamål. Därför måste alla inblandade se över vad de kan göra för att öka säkerheten i sin del av kedjan. Svensk Fjärrvärmes medlemmar har möjlighet att påverka i början och slutet av den. I början genom besök hos och kontroller av de exporterande företagen och noggranna avtal med dem, där ansvar och kvalitet specificeras och konsekvenserna vid avtalsbrott är tydliga. I slutet av kedjan genom krav på emballaget kring avfallet och ökade kontroller av det avfall som kommer till anläggningarna.

Svensk Fjärrvärme har tagit initiativ till en arbetsgrupp som ska titta särskilt på dessa frågor, så att vi får fram tydliga riktlinjer som stöd för våra medlemsföretag, kring hur de kan skärpa kontrollen ytterligare. Detta gör vi i samarbete med Avfall Sverige.

Energiåtervinning är ett viktigt led på vägen mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Det avfall som inte återvinns måste hanteras på något sätt. Att vi i våra effektiva kraftvärmeverk kan utvinna el och värme ur det är smart både för miljön och ekonomin.

Svensk Fjärrvärme och de medlemsföretag som energiåtervinner avfall har redan startat jakten på åtgärder som krävs för att täppa till eventuella luckor i hanteringen. Vi står naturligtvis även beredda att bistå de myndigheter som är ansvariga för kontrollen av transporter, i de fall vi kan bidra till att förbättra deras arbete. Vi fortsätter att följa granskningen för att se om, och i så fall vad, vi kan göra mer.

Om energiåtervinning av avfall på Svensk Fjärrvärmes webbplats

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation