Logga in

”Ogrundade rykten skadar fjärrvärmen”

Replik i Dagens Samhälle 150818: Fjärrvärmebranschen uppskattar konkurrens. Vi välkomnar att kunderna får alternativ med olika fördelar att välja mellan och är övertygade om att fjärrvärmen i de flesta fall kommer att komma ut bra i den jämförelsen.

Per Jonasson, Svenska kyl & värmepumpsföreningen, framförde nyligen (13/8) en del synpunkter på fjärrvärmebranschen som jag gärna vill bemöta. Först vill jag klargöra att fjärrvärmebranschen gillar konkurrens. Vi välkomnar att kunderna får olika bra alternativ att väga mot varandra och är övertygade om att fjärrvärmen i de flesta fall kommer att komma ut bra i den jämförelsen.

Jag instämmer i Per Jonassons slutsatser om att en fungerande värmemarknad behöver lika villkor för alla energislag och att miljöincitamenten ska vara transparenta. Värmepumpar är också bra alternativ, särskilt i glesbebyggda områden utan fjärrvärme. Ökningen av värmepumpar i framför allt småhus har tillsammans med fjärrvärmen bidragit till en minskad energianvändning i bostadssektorn. Och i de gemensamma systemen kan stora värmepumpar bidra till ökad effektivisering.

Men när staten, som ska värna samhällsnyttan och borde premiera ett högt utnyttjandet av den fantastiska infrastruktur som vi gemensamt byggt upp, istället sätter käppar i hjulet för de kunder som vill välja fjärrvärme blir det fel på många sätt.

Läs hela repliken "Ogrundade rykten skadar fjärrvärmen" på Svensk Fjärrvärmes webbplats.

Läs hela rubriken "Ogrundade rykten skadar fjärrvärmen" på Dagens Samhälles webbplats.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme