Logga in

Nu kan vi värdera grönt

Nu har forskare tagit fram en generell metod för att miljövärdera egenproduktion av el och värme i byggnader. Det framgår av en artikel i den senaste halvårsberättelsen från forsknings- och kunskapsprogrammet Fjärrsyn.

- Hittills har alla egenproducerade kilowattimmar värderats likadant när husets energiprestanda värderas. Men beroende på hur fjärrvärmenätets bränslemix varierar över året kan kilowattimmarna värderas väldigt olika, säger projektledare Jenny Gode på IVL Svensk Miljöinstitutet som lett projektet.

Annat nytt från Fjärrsyn visar att det finns en stor potential för mindre kylmaskiner. Ny forskning visar också att det är osäkert om fjärrvärmelagens syfte har uppnåtts. Halvårsberättelsen listar också alla pågående och avslutade projekt och presenterar de personer på forsknings- och kunskapsföretaget Energiforsk som arbetar med fjärrvärmeforskning.

Läs mer om detta och många andra intressanta resultat från forskningen inom Fjärrsyn här.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation