Logga in

Nu är det klart: Skattebefrielse för egenproducerad vindkraft begränsas

Riksdagen beslutade den 25 november att godkänna skatteförslagen i budgetpropositionen för 2016. Det innebär att dagens särskilda regler om obegränsad skattebefrielse för egenproducerad vindkraft begränsas och samordnas med regler för annan elproduktion. Samtidigt slopas den begränsning som innebär att undantaget inte gäller den som yrkesmässigt levererar elektrisk kraft.

Svensk Fjärrvärme har länge drivit frågan om en begräsningsregel för egenproducerad vindkraft, på samma sätt som finns för övriga energislag.

Frågan är viktig eftersom det tidigare regelverket har lett till att stora fastighetsägare och flera kommuner har investerat i egen vindkraft eftersom det gett både elcertifikat och skattebefrielse. Det har snedvridit konkurrensen på värmemarknaden, där fjärrvärmen har haft svårt att prismässigt konkurrera med värmepumpar med så förmånliga villkor. Regeringen har beräknat att de ändrade skattereglerna innebär ökade skatteintäkter om ca 190 miljoner kronor per år. Dessutom har skattebefrielsen urholkat elcertifikatsystemet.

Ändringen i lagen om skatt på energi, om undantag från skatteplikt, ska gälla för el som framställts i en anläggning av mindre installerad generatoreffekt än 50 kW. För vindkraft blir begränsningen 125 kW installerad generatoreffekt och för solceller 255 kW installerad toppeffekt. Lagändringen träder i kraft den 1 juli 2016.

Riksdagen godkände också avtalet mellan Sverige och Norge om ändring av avtalet om en gemensam marknad för elcertifikat, en fråga som hängde ihop med begränsningen av skattebefrielsen. I och med godkännandet av avtalet kan också kontrollstation 2015 i elcertifikatssystemet avslutas och ambitionshöjningen i elcertifikatssystemet som godkändes av riksdagen i oktober träda i kraft.

- Vi välkomnar att riksdagen nu har godkänt lagändringen. Det ger betydligt mer stabila och långsiktigt hållbara spelregler för dem som vill investera i ny, förnybar elproduktion, säger Erik Thornström, områdesansvarig för skatter och styrmedel på Svensk Fjärrvärme.

Lagändringen innebär att det nu blir teknikneutrala villkor, som är förenliga med EU:s statsstödsregler. Det betyder att de som producerar biokraft får samma ersättning som annan förnybar elproduktion inom elcertifikatssystemet.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation