Logga in
Förra årets vinnare: Stefan Blomqvist och Simon Nyberg, Linköpings universitet, i kategorin teknik/naturvetenskap. Erik Bergman och Jonas Persson, Lunds universitet, vann i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.
Förra årets vinnare: Stefan Blomqvist och Simon Nyberg, Linköpings universitet, i kategorin teknik/naturvetenskap. Erik Bergman och Jonas Persson, Lunds universitet, vann i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap.

Nu är det dags att söka Årets Exjobb

Årets Exjobb är en av Svensk Fjärrvärmes framtidssatsningar och uppmuntrar forskning inom områdena fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Nu har utlysningen för bästa uppsats eller examensarbete inom fjärrvärme och fjärrkyla öppnat.

Bidraget ska vara på kandidat-, magister- eller mastersnivå och på något sätt behandla fjärrvärme, kraftvärme eller fjärrkyla. Två priser delas ut: ett inom teknik/naturvetenskap, och ett inom ekonomi/samhällsvetenskap. För arbeten som är skrivna av två eller flera studenter delas prissumman mellan författarna. Exjobbet/uppsatsen ska vara godkänd efter 1 september 2014. Priset, 20 000 kronor per kategori, delas ut i november i samband med Svensk Fjärrvärmes årsmöte.

Förra årets vinnare var Stefan Blomqvist och Simon Nyberg från Linköpings universitet som vann i kategorin teknik/naturvetenskap med sin uppsats Modellering och energieffektivisering av befintligt markvärmesystem. Erik Bergman och Jonas Persson från Lunds universitet vann i kategorin ekonomi/samhällsvetenskap med sin uppsats Hållbarhetsanalys av uppvärmningsalternativ – en jämförelse mellan fjärrvärme och värmepumpar ur ett kundperspektiv i Lunds kommun.

Priset har delats ut i över tio år och vill du läsa om fler pristagares arbeten, kan du göra det här. Runt 20 bidrag brukar skickas in och de bedöms av en jury bestående av kunniga och erfarna representanter från fjärrvärmebranschen, under ledning av Thore Sahlin, fd ordförande för Svensk Fjärrvärme. Svensk Fjärrvärmes styrelse fattar slutligen beslut om vem som ska tilldelas priset.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation