Logga in

Möte om EU:s värme- och kylstrategi

EU-kommissionen anordnade den 9 september ett konsultationsmöte om EU:s kommande strategi för värme- och kyla i Bryssel. Inför mötet hade kommissionen presenterat fem PM med olika frågeställningar som underlag för en diskussion.

De olika promemoriorna behandlade:

  • utfasning av fossila bränslen för värme och kyla i byggnader
  • värme- och kylanvändning i industrin och tjänstesektorn
  • värme- och kyltekniker
  • kopplingen mellan värme och kyla och elsystemet
  • integrerad planering och kartläggning samt scenarier för värme och kyla

Vid mötet deltog ca 180 personer som representerade 73 europeiska branschföreningar och EU:s medlemsländer. Generellt ansågs kommissionen har fokuserat på relevanta frågeställningar i sina PM och de flesta gav ett huvudsakligt stöd för inriktningen. Några nyckelelement som togs upp på mötet var: behovet av mer konsument- och marknadsfokus, att verka för flera tekniker parallellt, lokalt fokus och anpassning till medlemsländernas olika förutsättningar och att tydliggöra kopplingen till antagna energi- och klimatpolitiska mål.

Erik Thornström från Svensk Fjärrvärme var med vid mötet och kunde konstatera att fjärrvärme var i fokus även om alla former av uppvärmningstekniker diskuterades:

- Bra att värme- och kylfrågorna äntligen tycks ha fått den plats i diskussionen om EU:s framtida energiförsörjning som de förtjänar. Bra också att Paul Voss från Euroheat & Power lyfte fram energisystemperspektivet och den potential som finns i energieffektivisering.

I slutet av februari aviserade EU-kommissionen, i sitt förslag om EU:s energiunion, att en strategi för värme och kyla ska läggas fram under året. En policykonferens om värme och kyla hölls i Bryssel i slutet av februari för att inleda diskussionen om inriktningen på en framtida värme- och kylstrategi för EU.

EU-kommissionen informerade om att en intern remissrunda av strategin planeras inom kommissionen de närmaste veckorna. Den preliminära tidsplanen är att presentera strategin för värme och kyla i mitten av november. Den kommer att presenteras som ett så kallat meddelande med ett tillhörande arbetsdokument. Kommissionens förslag kommer sedan att behandlas i ministerrådet och Europaparlamentet.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation