Logga in

Med Boverkets nya förslag slipper man bygga energisnålt

Pressmeddelande 150617: Boverket har lämnat förslag till nya energikrav i byggreglerna. Förslaget är tänkt att minska energin till uppvärmning, men den som producerar sin egen energi slipper bygga energisnålt. Om förslaget går igenom kommer byggreglerna främst att styra valet av uppvärmning i husen. Andra styrmedel inom energiområdet sätts ur spel, samtidigt som energikraven inte leder till mer energieffektiva byggnader. Det nya förslaget förstärker diskrimineringen av energieffektiva gemensamma uppvärmningsalternativ som fjärrvärme, på värmemarknaden.

Boverket har sedan januari 2014 haft ett regeringsuppdrag att föreslå en definition av nära-nollenergibyggnader och att lämna förslag till nivåer på skärpta energihushållningskrav i byggnader. En bakgrund är EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som ställer krav på att medlemsländerna inför skärpta energikrav i sina byggregler. I uppdraget till Boverket ingick också att energikraven i byggreglerna ska vara teknikneutrala och att se över systemgränsen för vilken energi som ska räknas in i energikraven.

Boverket har nu kommit med ett förslag till ändrade energikrav i byggreglerna. De nya reglerna föreslås träda i kraft för alla nya byggnader 2021 och för offentliga byggnader 2018.

- Energikraven i byggreglerna ska ge välbyggda hus som använder lite energi under hela byggnadens livslängd. Boverket har i sitt förslag infört ett kryphål som innebär att man slipper bygga energisnålt om man producerar egen förnybara energi nära huset. Det står i strid med både Sveriges och EU:s energieffektiviseringspolitik. Även förnybar energi ska användas sparsamt och om man producerar mer än vad man själv behöver hjälper vi gärna till och distribuerar den till grannhuset via fjärrvärmenätet, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

- Det finns redan många system som subventionerar ny förnybar och småskalig produktion, byggreglerna är inte rätt verktyg för att åstadkomma detta, konstaterar Ulrika Jardfelt.

 Läs hela pressmeddelandet här >>

Se film med Ulrika Jardfelt, om problemet med dagens byggregler >>

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation