Logga in

Låga prisökningar på fjärrvärme

Pressmeddelande 151106: Det har varit låga prisökningar på fjärrvärme mellan 2014 och 2015. Genomsnittspriset har ökat med 1,1 procent för mindre flerfamiljshus, det så kallade Nils Holgerssonhuset. Det är den lägsta ökningen för fjärrvärmens genomsnittpris de senaste 10 åren.

- Vi ser att prisförändringstakten har stagnerat de senaste fem åren. Det finns flera förklaringar till det; lägre kostnader för bränsle, en hårdare konkurrenssituation på värmemarknaden och, inte minst, de prisdialoger som genomförts mellan fjärrvärmeföretag och kunder inom ramen för Prisdialogen. Omarbetade prismodeller gör också att intäkterna bättre speglar kostnaden för att producera fjärrvärmen över året, säger Sonya Trad, områdesansvarig statistik och marknad på Svensk Fjärrvärme.

Nytt för i år är att Svensk Fjärrvärme, i samarbete med Nils Holgerssongruppen, reviderat beräkningsmetoden för fjärrvärmepriset. En viktig förändring är att den nya metoden innehåller en definition av Nils Holgersson-husets effektbehov. Svensk Fjärrvärme avser att fortsätta att utveckla beräkningsmetoden för att ytterligare öka precisionen i statistiken.

Medelpriset för mindre flerbostadshus var 834 kr/MWh, för större flerbostadshus 811kr/MWh och för småhus 889 kr /MWh.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet Låga prisökningar på fjärrvärme.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation