Logga in

Innovationstävling avgjord

I torsdags utsågs vinnarna i en innovationstävling som gick ut på att finna nya användningsområden för restvärme. Restvärme är en omfattande resurs såväl i Sverige som i andra länder. Den används till viss del till olika samhällsnyttor, men framför allt lågtempererad restvärme 30-50 grader C har lågt utnyttjande och stora mängder går till spillo. Den tävlingsfråga som ställdes i tävlingen var: "Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, 30-50 grader C, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i?”

Tävlingen har varit indelad i två klasser - en för studenter vid postgymnasiala utbildningar och en för yrkesverksamma. Av de bidrag som kom in valde tävlingsjuryn att särskilt lyfta fram fem förslag, som får dela på prissumman om sammanlagt 400 000 kr. De fem vinnarna presenterades vid en konferens om restvärme som en hållbar resurs för städer och livsmedelsproduktion som ägde rum på SLU i Alnarp, torsdagen den 17 september.

- Det var spännande att möta alla förslag som kom in. Allt kanske inte är realiserbart i dagsläget men förhoppningsvis inom en snar framtid, säger Patrik Holmström som deltog som sakkunnig i juryarbetet.

De vinnande bidragen i studentklassen:

Adaptive Sea Tank
Delat första pris, 85 000 kronor gick till:
Ludvig Nyman, Iason Bournas, Antoni Balcerzak och Marwan Abugabbara

Juryns motivering : "Ett intressant och välgjort förslag till ett offentligt bad kombinerat med restvärmelager och som stimulerar fantasin. Det centrala är en varmvattenlagrande tank placerad i kustnära vatten, på vilken man sedan kan applicera olika funktioner (golvvärme, mineralbad, algodling och växthusodling) utifrån placering och behov. I bidraget utvecklas sedan idén om ett hälsobadhus (mineralbad) som är en av de föreslagna funktionerna.

Utgångspunkten är restvärmeanvändning men förslaget hanterar samtidigt Malmös utmaning att få den byggbara marken att räcka till. Förslaget är inspirerande, ambitiöst och skickligt presenterat. Bad är alltid socialt aktiverande och ger tillskott till den sociala hållbarheten.

Låt oss värma dig
Delat första pris, 85 000 kronor gick till:
Åsa Holmqvist, Malin Söderström och Jessica Svännel

Juryns motivering: ”Förslaget presenterar på ett trevligt sätt en bukett av intressanta lösningar på ett och samma tema: restvärme-uppvärmda urbana funktioner för det offentliga rummet som busskurer, cykelräcken, gymredskap, lekplatser, mötesmattor etc.”

Residual heat - enabling integrated food systems through industrial symbiosis
Tredje pris, 30 000 kr samt internship hos E.ON gick till: Andreas Nicolaidis

Juryns motivering: “Förslaget presenterar ett intressant och tankeväckande flödesschema, i åtta olika steg, för hur restvärme och restprodukter kan återanvändas för produktion av olika födoämnen, som fisk, grönsaker, svamp och bär.”

De vinnande bidragen i klass för yrkesverksamma:

Kvarteret Fiskfarmen
Första pris, 150 000 kr, i klass för yrkesverksamma går till:
Martin Ekelin, Fredrik Forsman, Niklas Svensson och Martin Wetterstedt – Greenelizer

Juryns motivering: ”I detta bidrag presenteras en tilltalande blandstadsvision i kvartersskala, där industri, boende och service kombineras. En restvärmeuppvärmd fiskodling etableras i en övergiven industrilokal och blir navet i en stadsförnyelseprocess genom att grönsaksodling, boende, restaurang och marknad efter hand utvecklas som del av ett helhetskoncept.”

Restvärmekoncept för hållbar fastighetsutveckling
Andra pris, 50 000 kr, i klass för yrkesverksamma går till:
Ingrid Wingård – Minus tio

Juryns motivering: "Förslaget presenterar en schematisk helhetslösning för hur restvärme kan användas för uppvärmning, elproduktion, odling och sociala tillämpningar i bostadsfastigheter. Bland tävlingsförslagen finns andra liknande systemmodeller men detta förslag har den bästa och mest innovativa samlade lösningen".

Bakom tävlingen står Restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration) i samarbete med SLU, Malmö Stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomfördes med stöd av Vinnova.

Jury för tävlingen har utgjorts av

Johan Schnürer, vicerektor för samverkan SLU (juryns ordförande)
Milan Obradovic, kommunalråd Malmö stad
Anders Almgren, KS ordförande Lunds kommun
Peter Cavala, samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Skåne
Mattias Örtenvik, chef för sustainable city E.ON Norden
Sylvia Michel, VD Kraftringen Energi AB
Ulrika Jardfelt, VD Svensk Fjärrvärme AB

Juryns sekreterare har varit samverkanslektor Bengt Persson, SLU Alnarp

Som sakkunniga i bedömningen har juryn kallat Johannes Elamzon, Länsstyrelsen Skåne; Malin Norling, Miljöförvaltningen Malmö stad; Sonny Strömberg, E.ON Sverige AB; Håkan Skarrie, Kraftringen AB; Eva Rydén Dalman, Lunds kommun; Patrik Holmström, Svensk Fjärrvärme AB samt Bengt Persson, SLU Alnarp. Tävlingsfunktionären Erik Fälth, SLU Alnarp, har också medverkat vid sakkunnigbedömningen.

Läs mer om tävlingen och bidragen här >>

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation