Logga in

Hur vi gör framtidens städer mer hållbara med restvärme?

Svensk Fjärrvärme bjuder tillsammans med ett antal andra aktörer in till en öppen innovationstävling kring innovativ användning av restvärme i framtidens städer.

Vi söker kreativa förslag för hur vi gör framtidens städer mer hållbara! Tävlingen går ut på att föreslå hur vi, genom innovativa lösningar för användning av lågtempererad restvärme, kan göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i.

Det finns en vision framtagen för fjärrvärmen till 2030: "Vi värmer varandra med återvunnen energi". Att ta vara på så mycket som möjligt av den restvärme som finns i samhället är ett viktigt led i arbetet för att uppnå visionen. Framför allt är det viktigt för att våra städer ska bli mer hållbara.

Tävlingsfrågan är "Om du fick i stort sett obegränsad tillgång till restvärme, 30-50 °C, till en försumbar kostnad, vad skulle du då använda den till för att göra våra städer trevligare, bättre och mer hållbara att bo och leva i?"

Tävlingen öppnades den 15 april 2015 och genomförs i två klasser, en för studenter och en för yrkesverksamma. Vi ser gärna att tävlande bildar lag med olika kompetenser för att få en allsidig belysning av tävlingsuppgiften, men det går givetvis också bra att tävla enskilt. Lägst total prissumma för yrkesverksamma är 200 000 sek och för studenter 100 000 sek. Tävlingsbidrag ska lämnas senast den 22 juni 2015. Tävlingsresultaten kommer att offentliggöras 17 september 2015.

Restvärme är överbliven värme från olika typer av industriella processer. I dag används restvärme med högre temperaturer till viss del, till exempel till uppvärmning via fjärrvärmenätet. Men stora mängder av den överblivna restvärmen tas inte tillvara över huvud taget. I denna tävling söker vi användningsförslag för den lågtemperade restvärmen, med vilken vi avser ett tempererat vattenflöde som är mellan 30 och
50 °C varmt.

Bakom tävlingen står Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, i Alnarp genom restvärmekonsortiet SSE-C (Swedish Surplus Energy Collaboration), Malmö Stad, Lunds kommun, Länsstyrelsen Skåne, E.ON Sverige AB, Kraftringen och Svensk Fjärrvärme AB. Tävlingen genomförs med stöd av Vinnova.

Läs mer om tävlingen.

Följ tävlingen på Twitter #restvärmetävling

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation