Logga in

Gamla sopor värmer gott

Svensk Fjärrvärme har tagit fram en broschyr med fakta om energiåtervinning. Alltså om hur man genom förbränning av avfall i kraftvärmeverk kan producera el och fjärrvärme. En smart hantering som har hjälpt till så att vi i Sverige slipper soptippar.

I broschyren kan du läsa om varför vi i Sverige är så framstående på området energiåtervinning. Du kan också läsa om hur energiåtervinning och materialåtervinning går hand i hand och kompletterar varandra.

Några snabba fakta ur broschyren:

  • Återvinning av energi ur avfall ger fjärrvärme till motsvarande 950 000 villor och hushållsel till 250 000 villor.
  • Import av avfall för energiåtervinning leder till minskade utsläpp av växthusgaser i världen. Varje ton som importeras minskar de globala växthusgasutsläppen med 300 - 500 kilo koldioxidekvivalenter.

Här hittar du hela broschyren.

Här kan du läsa mer om energiåtervinning och fakta om avfall.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation