Logga in

Fossilt minskar i fjärrvärmen - förnybart och återvunnet ökar

Svensk Fjärrvärme samlar in årlig statistik över branschens energianvändning, som bland annat är grunden för Fjärrvärmens lokala miljövärden. Den samlade sammanställningen är nu klar och visar att fjärrvärme från återvunnen energi ökade mest 2014.

Andelen fossila bränslen inom fjärrvärmebranschen har minskat stadigt ända sedan 1980-talet och fortsätter att minska. Under 2014 användes endast 1,5 procent olja (2,2 procent 2013), 1,9 procent naturgas (3,0) och 2,3 procent stenkol (3,1) för fjärrvärmeproduktion. Utfasningen av stenkol fortsätter och detsamma gäller övriga fossila bränslen.

En del av minskningen av olja och naturgas har dock att göra med att 2014 var ett varmt år och att elpriset varit så lågt att det inte lönade sig att köra naturgaseldade kraftvärmeverk.

Fortfarande mest biobränsle

Det främsta bränslet är fortfarande biobränsle, 41,8 procent kom från bioenergi, främst spill från skogen som ingen annan vill ta tillvara. Näst vanligast är avfall som nu svarar för 21,6 procent, vilket är en ökning med 2,5 procentenheter sedan 2013.

Extra glädjande är det att andelen spillvärme från industrier och andra verksamheter ökar. År 2014 kom 7,6 procent av energianvändningen från industriell spillvärme. Det finns ett stort antal industrisamarbeten över landet och fler kan komma till, visar prognoser.

Mer återvunnen energi

- Det som är tydligt är att andelen återvunnen energi ökar, vilket beror på att andelen avfall, spillvärme och rökgaskondensering har ökat. Det innebär att användningen av primära naturresurser i sin tur har minskat, en trend vi sett sedan vi började presentera de lokala miljövärdena 2010, säger Sonya Trad, statistikansvarig på Svensk Fjärrvärme.

Statistik över branschens energianvändning
Om Fjärrvärmens lokala miljövärden

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation