Logga in

Fortum Värme första medlem i Prisdialogen 2016

Prisdialogens styrelse har behandlat den första medlemsansökan till Prisdialogen 2016. Prisdialogen - mellan kunder och fjärrvärmeleverantör, har tagits fram av SABO, Riksbyggen och Svensk Fjärrvärme och är en modell för lokal dialog om ändring av fjärrvärmepriser. Fortum Värme, som är Sveriges största fjärrvärmeleverantör, har beviljats medlemskap för 2016 för orterna Stockholm, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Täby och Upplands Väsby.

En godkänd medlem i Prisdialogen måste ansöka om förlängt medlemskap varje år, vilket Fortum Värme alltså är först att göra inför 2016. I linje med den prisändringsmodell och det prislöfte som Fortum Värme gav vid prisdialogen 2015 kommer företaget att sänka sitt fjärrvärmepris i normalprislistan med 0,2 procent från den 1 januari 2016. Företaget sätter även ett pristak för fjärrvärmepriset 2017 och ger en prisprognos för fjärrvärmepriset 2018.

År 2015 är 20 fjärrvärmeleverantörer medlemmar i Prisdialogen och omkring 1,2 miljoner hushåll omfattas. Enligt indikationer från marknaden kommer antalet medlemsansökningar till hösten att öka rejält, vilket gör att ännu fler kunder kommer att omfattas 2016.

- Jag är glad att Prisdialogen nu verkligen har fått fäste och ser fram emot fler medlemsansökningar efter sommaren. En bra dialog, där kunderna får information och en möjlighet att påverka leverantörens prisändringsmodell, skapar förutsättningar för ett stärkt förtroende för fjärrvärmeföretagen. Dessutom har det visat sig att dialogerna leder till så mycket mer, till exempel samtal om åtgärder för energieffektivisering som är till nytta för både kund och leverantör, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme och ledamot i Prisdialogens styrelse.

Läs Prisdialogens pressmeddelande.

Fakta om Prisdialogen
Prisdialogen är en modell för lokal dialog om ändringar av fjärrvärmepriser, utvecklad i samarbete mellan kundorganisationerna SABO och Riksbyggen och branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Prisdialogen innefattar både lokal prisdialog och central prövning av prisändringar på fjärrvärme.
Prisdialogen sker mellan leverantör och kunder under ett antal samrådsmöten och ska leda fram till en lokal prisändringsmodell. Den ska innehålla prisändring för kommande år och en prognos för de följande två åren. I den lokala prisändringsmodellen ska också företagets prispolicy och vilka faktorer som ligger till grund för prisändringar framgå.

Läs mer på Prisdialogens webbplats.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation

Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme