Logga in

Förslag på lägre elskatt för datahallar

En statlig utredning har föreslagit att större datahallar ska läggas till bland de industrier som bara betalar 0,5 öre per kWh i elskatt. Detta skulle förhoppningsvis kunna locka fler stora internationella IT-aktörer att välja Sverige som etableringsort för sina datahallar. Därmed ökar också möjligheten att ta vara på datahallarnas stora värmeöverskott, eftersom Sverige har så väl utbyggd fjärrvärme.

ICT-sektorn (Information and communications technology) är en elintensiv bransch som idag står för tio procent av världens elkonsumtion, varav datahallar utgör en stor del. En enda datahall kan dra mer el än en medelstor stad. En stor del av energin som går åt för att driva servrarna används dock inte, utan släpps ut i atmosfären i form av värme, vilket bidrar till den lokala och globala uppvärmningen.

Värmen som genereras när servrarna är igång i stora datahallar måste kylas bort och därför är ett kallt klimat idealiskt när man väljer placering. Men att bara nöja sig med att vårt kalla klimat gör det enklare att kyla hallarna, vore ett enormt resursslöseri. Värmen som annars vädras bort kan man nämligen ta vara på om man placerar datahallen så att värmen kan skickas ut i fjärrvärmenätet.

– Fjärrvärmens vision 2030 är "Vi värmer varandra med återvunnen energi". Fjärrvärmebranschen är i snabb takt på väg från fokus på att elda saker till ett fokus som handlar om att förmedla värme från den som har över, till den som behöver. Restvärmen från datahallarna är ett utmärkt exempel. Kan den tas tillvara stärker det både dataföretagets och fjärrvärmens konkurrenskraft, och i förlängningen även hela Sveriges, säger Annika Johannesson, kommunikationschef, Svensk Fjärrvärme.

Det finns redan lyckade exempel på samarbeten mellan datahallar och fjärrvärmeföretag. Fortum Värme i Stockholm får värme från bredbandsleverantören Bahnhofs tre datahallar. Nu ligger de dessutom i startgroparna för att bygga en ny stor datahall alldeles intill det nya kraftvärmeverket i Värtan för att så enkelt som möjligt kunna ta tillvara restvärmen. En affär som alla vinner på: miljön, datahallsföretaget och fjärrvärmeföretaget.

– Det här är ett storskaligt och tungt industriprojekt som sätter Stockholm på kartan med ett alldeles unikt miljöperspektiv, som också har stor internationell lyskraft. Affären möjliggörs genom nyttjande av fjärrvärmenätet, och ett framsynt tänkande av Fortum Värme, säger Jon Karlung, vd på Bahnhof på deras hemsida.

I Falun har man på liknande sätt tillsammans med företaget EcoDataCenter AB byggt ett datacenter som när det står klart 2016 kommer att leverera restvärme till fjärrvärmekunderna i Falun och Borlänge. Samma princip, samma smarta miljöfördelar.

Om elskatten sänks för datahallar och det leder till att fler internationella aktörer vill etablera sig i Sverige så får vi hoppas att man är så framsynt att man tänker på att placera dem så att värmeenergin kan tas tillvara i fjärrvärmenätet. För det måste ju vara bättre att ta vara på energin än att bara vädra bort den.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation