Logga in

Förändringens vindar i nya numret av Fjärrvärmetidningen

Det våras för fjärrvärmen. Bland annat i Kina där utökad och effektivare fjärrvärme är ett steg i ledet för att ta itu med landets enorma miljöproblem. Även inom fjärrkyla händer det mycket spännande, och temat för detta nummer är just fjärrkyla.

Läs bland annat om en av Göteborg Energis nya kunder; nöjesparken Liseberg, där fjärrkyla ska vara på plats i sommar.

- Vi ser fjärrkyla som en bra lösning, både miljömässigt och vad gäller leveranssäkerheten. Liseberg strävar efter att minska antalet kylmaskiner ute i verksamheten eftersom det ofta innebär buller, ger högre elförbrukning, leder till eget underhåll och ibland även innebär läckage av köldmedia, säger Ylva Linder, miljöspecialist på Liseberg.

I Sverige finns erfarenhet av att bygga, driva och skapa affärer kring fjärrkyla, och fjärrkylan fortsätter att växa. EU och FN har nyligen uppmärksammat fördelarna med fjärrkyla, vilket talar för en tillväxt även internationellt.

- Nu börjar det äntligen hända saker, i Sverige ska vi dra nytta av detta och exportera vårt kunnande till nya marknader, säger Pär Dalin, vd på Devcco, i artikeln Äntligen dags att börja exportera vårt kunnande.

Och blev du nyfiken på fjärrvärmeutvecklingen i Kina, ska du läsa artikeln Fjärrvärme glödhett i Kina. Värmemarknaden är ett område med enorm potential. Idag värms 6,5 miljarder kvadratmeter av byggnader med fjärrvärme i norra Kina. År 2020 beräknas ytan vara 10 miljarder kvadratmeter, säger James Lau, vd på GSL Consulting i artikeln. Cirka 100 miljoner mätare kan behövas installeras under samma tid...

Förändringens vindar råder även här i Sverige. Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme, kommer att gå vidare mot nya utmaningar inom fjärrvärmebranschen i oktober. Svensk Fjärrvärmes och Svensk Energis medlemmar ska under året ta ställning till om att starta en ny, gemensam förening. Läs mer om det i tidningen. Du kan även läsa mer om att Ulrika Jardfelt går vidare här, och om ny gemensam energiförening här.

Fjärrvärmetidningen är tidningen för dig som vill ha koll på vad som händer i fjärrvärmebranschen. Vi ger dig de senaste nyheterna inom marknad, teknik och forskning. Vi bevakar och analyserar de senaste politiska besluten och porträtterar i varje nummer intressanta personer.

Fjärrvärmetidningen går till alla företag som är medlemmar i branschorganisationen Svensk Fjärrvärme. Läsarkretsen består av energiföretagens anställda, företagsledningar och styrelseledamöter. Tidningen läses också av beslutsfattare och andra intressenter. Så många som 9 av 10 läsare anser att Fjärrvärmetidningen är till nytta för deras arbete enligt vår senaste läsarundersökning.

Tidningen har en upplaga på 3300 exemplar och kommer ut 7-8 gånger per år.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation