Logga in

Fjärrvärmekunder nöjda med sin leverantör

Denna vecka presenterade Svenskt Kvalitetsindex sin årliga kundundersökning i energibranschen. Fjärrvärmekunderna är även i år mer nöjda än elhandels- och elnätskunderna men skillnaderna har minskat något, liksom nöjdheten.

Fjärrvärmekunderna kan anses som nöjda. Nöjdheten har dock sjunkit med 1,8 enheter på den 100-gradiga skalan jämfört med förra året och ligger nu mer i nivå med tidigare år. Privatkunderna har en fortsatt stark tro på att fjärrvärme är en bra lösning för framtiden, medan företagskunderna är mindre positiva. Deras förväntningar har sjunkit och de upplever inte att utbudet av extratjänster eller avtalens utformning håller samma höga nivå som tidigare, skriver Svenskt Kvalitetsindex i sin rapport.

Fjärrvärmens försprång vid jämförelser krymper

Förra årets undersökning visade att fjärrvärme hade en fördel om kunderna hade erfarenhet av andra uppvärmningsformer sedan tidigare att jämföra med. I år är den skillnaden helt borta.

Svenskt Kvalitetsindex konstaterar att en annan utmaning för fjärrvärmeleverantörerna är att kunder som flyttat in i bostäder där fjärrvärme redan är installerat har svårare att se värdet av att ha fjärrvärme än de kunder som själva har tagit beslut om installationen.

Kunderna är mindre nöjda med fjärrvärmeleverantörernas prismodeller. En av fyra upplever att leverantörens prismodell missgynnar dem och 36 procent tycker att den är svår att förstå.

Även årets undersökning visar att informationen om avbrott har stor betydelse för kundernas uppfattning. Merparten av fjärrvärmekunderna upplever att de fått information när avbrotten varit plane¬rade, medan varannan saknar information i samband med oplanerade avbrott.

Skellefteå Kraft och Luleå Energi i topp

Bland fjärrvärmeleverantörerna har Skellefteå Kraft de nöjdaste privatkunderna, med en nöjdhet på 77,8, följt av Luleå Energi, 76,1. Genomsnittet för privatkunderna var 69,6, att jämföra med 2014 då den var 71,4 och 2013 69,8.

Bland företagskunderna har Luleå Energi fortsatt nöjdast kunder, 75,6, följt av Uddevalla Energi med en kundnöjdhet på 71,0. Den genomsnittliga nöjdheten bland företagskunderna är betydligt lägre än privatkundernas. I år stannade nöjdheten på 66,6, att jämföra med 2014, då den var 68,9 och 2013 då den var 68,7.

Positivt i årets mätning var att fler fjärrvärmeföretag deltog, så att det fanns ett bredare underlag för mätningen.

Till Svenskt Kvalitetsindex branschmätningar, klicka på Energi.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation