Logga in

Erik Thornström i SVT Debatt

På Kristi Himmelfärdsdagen debatterades regeringens förslag om att höja kvoten i elcertifikatssystemet och att begränsa skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft, i SVTs program Debatt. Erik Thornström, områdesansvarig skatter & styrmedel företrädde Svensk Fjärrvärme i debatten.

Förslaget om höjt svenskt förnybartmål i elcertifikatssystemet ingår i överenskommelsen med Norge om den gemensamma elcertifikatsmarknaden. I överenskommelsen ligger också att begränsa skattebefrielsen för egenproducerad elproduktion till att bara gälla mindre anläggningar, i linje med det som var den ursprungliga tanken när skattebefrielsen infördes.

Den obegränsade skattebefrielsen för just egenproducerad vindkraft innebär en subvention på 36 öre per kilowattimme (energiskatt plus moms), oavsett hur stor anläggningen är. Det har lett till att stora bostadsbolag, företag och kommuner satsat stort på egen vindkraft. Investeringarna inom den gemensamma svensk-norska elcertifikatssystemet har därmed i hög utsträckning gått till svensk vindkraft. Detta har norrmännen uppmärksammat och velat ändra på, vilket blev en del av förhandlingarna om höjd kvot.

Med den stora extra subventionen till egenproducerad vindkraft blir elen så billig att det plötsligt blir lönsamt att värma med el. Det har lett till att "egenproducenterna" kopplar bort sig från fjärrvärmen, därför är det också en fråga som engagerar Svensk Fjärrvärme.

Förslaget som nu ligger på bordet är en helhet, som inkluderar höjd kvot och skatteförändringarna, som ska ge teknikneutrala villkor. Båda delarna ingår i det nya avtalet med Norge. I kvällens Debatt möttes Åsa Westlund (S), Martin Ådahl (C), Anders Lago HSB och Erik Thornström Svensk Fjärrvärme, i en debatt om regeringens förslag

- Jag blev lite bekymrad när jag hörde diskussionen ikväll. Det verkar som att Centerpartiet tycker att det är en trivialitet men i själva verket riskerar den nuvarande skattebefrielsen att undergräva hela elcertifikatssystemet, säger Erik Thornström, efter debatten.

Frågan är inte enbart en fråga för Sverige, eller Sverige och Norge, utan den har även betydelse för hela EU. Svensk Fjärrvärme och Energi Norge har låtit utreda om vindkraftens obegränsade skattebefrielse strider mot EU:s statsstödsregler. Utredningen visar att den gör det, på flera punkter. Överenskommelsen med Norge skulle lösa detta. Görs ingen förändring är risken däremot överhängande att EU prövar det svenska undantaget för vindkraften. Blir Sverige fällt riskerar de som nu använt sig av skattebefrielsen att bli återbetalningsskyldiga.

Se Debatt på SVT:s webbplats (debatten startar ca 20:30 in i programmet)

Läs mer om varför Svensk Fjärrvärme engagerar sig i skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft.

Svensk Fjärrvärmes vd Ulrika Jardfelt om skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft

Tidigare nyheter om skattebefrielsen för storskalig egenproducerad vindkraft  publicerade här på Svensk Fjärrvärmes webbplats:

Bra att vindkraftens skattebefrielse begränsas

Kommuner riskerar retroaktiv skattesmäll om inte lagen ändras

Varför bryr sig Svensk fjärrvärme om skattebefrielsen för vindkraft

Äntligen lika villkor för all förnybar el

Äntligen! Skattebefrielsen för egenproducerad vindkraft begränsas

Parallella stöd urholkar elcertifkatsystemet

Ulrika Jardfelt om skattebefrielsen för storskalig egenproducerad vindkraft

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation