Logga in

Eniga stämmobeslut: Fortsatt arbete mot ny gemensam branschförening

Medlemmarna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi beslutade idag enhälligt att ställa sig bakom styrelsernas gemensamma förslag att arbeta för att skapa en ny branschförening med hela energisystemet som grund. Styrelserna fick därmed i uppdrag att ta fram ett formellt förslag på hur en sådan branschförening kan se ut.

Svensk Fjärrvärme hade på torsdagsmorgonen ett extra årsmöte, som sedan följdes av Svensk Energis årsstämma, där medlemmarna fick ta ställning till inriktningsbeslutet. Ett förslag ska vara klart att presenteras i oktober för att medlemmarna då ska kunna ta ett beslut.

- Det känns bra att medlemmarna i båda föreningarna gav sitt stöd till inriktningsbeslutet och att vi kan arbeta vidare med underlaget för hur den nya föreningen kan se ut. En ansvarsfull uppgift är att fortsatt involvera och lyssna på medlemmarna. I underlaget och under stämmorna betonades exempelvis vikten av en medlem - en röst, fortsatt god medlemsservice och regional verksamhet, säger Anders Ericsson, ordförande för Svensk Energi.

Nästa steg i arbetet är att Svensk Energis och Svensk Fjärrvärmes respektive styrelser träffas i imorgon för ett gemensamt möte. Där beslutas hur arbetet nu ska fortskrida med fortsatt involvering av medlemmarna fram tills dess att alla medlemmar slutligen och formellt tar ställning i höst.

- Energibranschen står inför nya och grundläggande utmaningar. De nya krav branschen ställs inför löses inte bäst utifrån enskilda energislag eller företag, utan genom samverkan. Vi vill ta en aktiv del i samhällsutvecklingen, stärka relationerna till kunder och andra intressenter och vara med och sätta agendan. Detta för att stärka Sveriges konkurrenskraft och att säkerställa långsiktigt sunda affärer för medlemsföretagen, avslutar Anders Östlund, ordförande för Svensk Fjärrvärme.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation