Logga in
Foto från Fortum. Fotograf: Hans Ekestang.
Foto från Fortum. Fotograf: Hans Ekestang.

EU-besök på Värtaverket

Vice ordföranden i EU-kommissionen, Maroš Šefčovič, som ansvarar för Energiunionen väljer att besöka det nästan färdiga biokraftvärmeverket i Värtan i Stockholm när han möter energiminister Ibrahim Baylan idag.

Maroš Šefčovič besök på Värtaverket idag är en del i en rundresa till EU:s medlemsstater som har till syfte att förankra arbetet med Energiunionen. Att man valt ut Fortum Värmes nya biokraftvärmeverk, som kommer att bli ett av de största i världen, är förstås glädjande. Det ger en tydlig signal om att arbetet med strategin för kyla och värme är en viktig del i Energiunionens samlade arbete. Kraftvärmen har också en viktig roll som en energieffektiv och reglerbar produktionsform i ett framtida elsystem med en ökad andel väderberoende elproduktion.

EU-kommissionen har slagit fast att Europa ska bli världsledande på förnybar energi, något som den svenska regeringen stödjer och driver på. Att värme och kyla har fått en mer framskjuten plats i de europeiska energidiskussionerna är efterlängtat och definitivt avgörande för huruvida man ska kunna nå de antagna energi- och klimatpolitiska målen. Värme- och kylsektorn står nämligen för den största andelen av energins slutanvändning i EU - över 45 procent. Det kan jämföras med el som står för 20 procent, transportsektorn som står för 26 procent och 9 procent som är övrig användning.

I slutet av februari hölls en policykonferens om värme och kyla i Bryssel för att inleda diskussionen om inriktningen på en framtida värme- och kylstrategi för EU. I september hölls sedan ett konsultationsmöte om utformningen av strategin. EU-kommissionen väntas presentera värme- och kylstrategin i januari 2016.

Pressträff hålls i samband med besöket på Värtaverket. Läs mer om pressträffen på regeringens hemsida.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation