Logga in

Boverkets förslag motverkar energieffektivisering

Pressmeddelande 150901: Svensk Fjärrvärme är i sitt remissvar kritisk till Boverkets förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader. Alla nya byggnader i Europa ska vara nära-nollenergibyggnader senast år 2021 enligt ett EU-direktiv. Syftet är att spara energi genom att skapa en så energieffektiv bebyggelse som möjligt. Boverkets förslag kan tyvärr leda till det rakt motsatta.

Boverket har haft ett regeringsuppdrag att föreslå en definition av nära-nollenergibyggnader och att lämna förslag till nivåer på skärpta energihushållningskrav i byggnader. Teknikneutralitet i energikraven efterfrågades särskilt i direktivet till utredningen.

I juni presenterade Boverket sitt förslag. En hel del nyheter fanns med i förslaget men väldigt få förbättringar. Svensk Fjärrvärme anser att Boverket tyvärr inte har lyckats presentera ett genomarbetat helhetsförslag med en långsiktigt hållbar utformning av energikraven.

 - Vi har gemensamt byggt upp ett av världens mest effektiva energisystem där fjärrvärme gör det möjligt att utnyttja resurser som annars gått till spillo. Att inrätta regler som motverkar att vi kan använda dessa system effektivt är ytterst olyckligt. Dessutom är det viktigt att ha välbyggda hus och att spara på all energi, oavsett hur den är producerad, säger Ulrika Jardfelt vd Svensk Fjärrvärme.

Här kan du läsa hela pressmeddelandet.

Här kan du läsa Svensk Fjärrvärmes remissvar.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation