Logga in

Boverket motverkar energieffektivisering

Debattartikel i svd.se 150915: Enligt EU:s direktiv om byggnaders energiprestanda ska alla nya byggnader i Europa vara nära-nollenergibyggnader från och med 2021. Boverket har haft i uppdrag att föreslå vad ”nära noll” ska innebära i Sverige. Genom att använda begreppet "köpt energi" och genom att gynna vissa former av förnybar energi på bekostnad av andra, kommer förslaget att styra marknaden för uppvärmning utan att uppnå det egentliga syftet - en energieffektiv bebyggelse.

Boverket presenterade i juni sitt förslag till ny utformning av energikraven i byggreglerna (BBR). Förutom att utreda hur energikraven ska se ut för att uppfylla den svenska definitionen av nära-nollenergibyggnader, skulle Boverket också utreda hur kraven ska utformas för att bli teknikneutrala mellan olika uppvärmningsformer. Motivet till att införa teknikneutrala byggregler är att säkerställa att fastighetsägaren har möjlighet att välja uppvärmning som ger låga energikostnader över tid. Ett hus byggs för att stå under lång tid medan uppvärmningsformen kan komma att bytas ut både en och flera gånger. Boverkets nya förslag riskerar inte bara att påverka energisystemet negativt utan kan dessutom ge ökade driftkostnader både på kort och lång sikt.

Boverket håller fast vid att Sverige, som ett av få EU-länder, ska använda begreppet ”köpt energi” - ett begrepp som inte säger något om hur mycket energi som behövs för att värma ett hus. Det styr istället mot sämre isolerade hus, vilket kan innebära höga värmekostnader i framtiden.

Läs hela debattartikeln här på Svensk Fjärrvärmes webbplats

Läs hela debattartikeln på www.svd.se

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation