Logga in

Boverket: Inget krav på individuell mätning i befintliga byggnader

Idag har Boverket presenterat en utredning som undersökt om det är kostnadseffektivt med krav på individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i befintliga byggnader. Boverkets slutsats är att IMD generellt inte är kostnadseffektivt i befintlig bebyggelse och därför inte bör införas som ett krav.

I ett brev tillsammans med sju andra branschorganisationer uppmanar Svensk Fjärrvärme energiminister Ibrahim Baylan att gå på Boverkets linje och inte införa obligatoriskt krav på IMD.

I Lagen om energimätning i byggnader (2014:267) anges att byggherrar ska installera mätare för att mäta värme, kyla och tappvarmvatten när det är kostnadseffektivt och tekniskt genomförbart. Boverket har nu på regeringens uppdrag utrett i vilka fall individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten är kostnadseffektivt i befintlig bebyggelse.

Utredningen, som presenterades idag, landar i ett konstaterande om "att det generellt inte är lönsamt med individuell mätning och debitering av värme med radiatormätare och att investeringen framstår som riskfylld." Därför lämnar Boverket inga förslag på föreskrifter till regeringen.

- Det är bra att Boverket nu har kommit till samma slutsats som många andra. Obligatoriska krav på mätning och debitering riskerar att minska fastighetsägarens drivkraft att förbättra byggnadens energiprestanda. Det skulle därmed kunna leda till att viktiga effektiviseringsåtgärder, som förbättring av husets klimatskal och ventilation, inte blir av, säger Ulrika Jardfelt, vd Svensk Fjärrvärme.

Tillsammans med representanter för Bostadsrätterna, Byggherrarna, HSB, Fastighetsägarna, Svensk Ventilation, Sveriges Byggindustrier och VVS Företagen, har Svensk Fjärrvärme nu adresserat frågan till energiminister Ibrahim Baylan. I ett gemensamt brev uppmanar organisationerna Energiministern att inte införa obligatoriska krav på individuell mätning, i linje med Boverkets förslag.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation