Logga in

Äntligen är Underhållshandboken här!

Pressmeddelande 151217: Fem års väntan är över. Nu ligger den kompletta underhållshandboken för fjärrvärmedistribution klar. Det är handboken för alla som arbetar med drift och underhåll av fjärrvärmeledningar, från planering till utförande.

Thomas Lummi, områdesansvarig distributionsteknik, Svensk Fjärrvärme är den som varit ansvarig för framtagandet av Underhållshandboken.

- Min förhoppning är att boken ska vara så praktisk att alla som arbetar med underhåll ska ha nytta av den och verkligen använda den. Som branschens egen lilla bibel för hur man bedriver underhåll av fjärrvärmeledningar. Främsta syftet med handboken är att höja kunskapsnivån och öka medvetenheten inom området underhåll av fjärrvärmedistribution.

Underhållshandboken bygger på erfarenheter från bransch och fjärrvärmeföretag och ger stöd i underhållsarbetet - som uppslagsbok eller idébok - och innehållet kan tillämpas direkt. Förutom tips och råd om hur drift och underhåll kan bedrivas finns det även mer teoretiska delar. Arbetet med att ta fram handboken påbörjades 2011, då Underhållsgruppen bildades som en arbetsgrupp inom Svensk Fjärrvärmes Distributionsgrupp.

Läs hela pressmeddelandet.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation