Logga in
Elisabeth Undén, Ulf Kamne och Lily Riahi från UNEP.
Elisabeth Undén, Ulf Kamne och Lily Riahi från UNEP.

– Låt oss göra affärer i Paris

Det var inget fel på humöret hos göteborgarna i Paris. Ändå kommer stadens vice ordförande Ulf Kamne (S) och Göteborg Energis ordförande Elisabeth Undén (MP) med ett allvarligt rop på hjälp från COP21: Regeringen måste se till att kommunala fjärrvärmeföretag kan göra lönsamma affärer utomlands.

– Vi skulle vilja utmana vår socialdemokratiska och miljöpartistiska regering till att se över lagstiftningen. Den har skruvats åt helt fel håll under den borgerliga tiden, säger Elisabeth Undén (MP) och Ulf Kamne (S).

De pratar nästan i munnen på varandra så citatet kan gälla för båda när Svensk Fjärrvärme träffar dem på fullt språng mellan seminarierna på COP21-området norr om centrala Paris.

Socialdemokraten och Göteborgs kommunstyrelses vice ordförande Ulf Kamne och miljöpartisten Elisabeth Undén är hjärtligt överens om att ge sina ministrar Löfvén och Romson en utmaning:

– Jag vill att de gör det möjligt för kommunala energibolag att göra lönsamma affärer även utomlands, säger Ulf Kamne.

– Av någon anledning har den svenska fjärrvärmepolitiken skruvats åt fel håll under den borgerliga perioden, och det skulle jag vilja ändra. Vi vill öppna upp för den offentliga rörelsefriheten när det gäller förnuftiga och lönsamma energiaffärer.

Ulf Kamne och Elisabeth Undén syftar på den svenska kommunallagen som begränsar just kommuner att driva affärsverksamhet genom egna bolag.

– Som bolag får Göteborg Energi inte gå ut och tjäna pengar. Det vi kan göra är att vara med i olika typer av projekt, men det räcker inte, säger Elisabeth Undén.

Om regeringen mot förmodan skulle känna sig ideologiskt vilsen i frågan kan man luta sig mot klimatfrågan, menar Elisabeth Undén. Det är inte suget efter mer kommunal profit som driver frågan.

– Som vi alla vet är läget just nu och under åren framöver mycket speciellt, något klimatförhandlingarna här i Paris vittnar om, och det måste vi ta hänsyn till, säger Elisabeth Undén på COP21.

I klimatsammanhang spelar fjärrvärme en stor roll, och här ligger svensk fjärrvärmeteknik och kunskap i världens framkant, påpekar Undén och Kamne. De hänvisar bland annat till FN:s miljöprogram UNEP:s rapport District energy in cities http://www.districtenergyinitiative.org där Göteborg lyfts fram som ett huvudexempel på framgångsrik klimatsatsning via fjärrvärme. Svensk fjärrvärmes bas, den kommunala kompetensen, kan dock bara stå vid gränsen och titta ut i världen.

– Om vi ska lyckas med klimatomställningen kan vi inte begränsas av några kommunala lagar. Man måste kunna välja sina undantag med omsorg, säger Elisabeth Undén.

UNEP-rapportens huvudförfattare Lily Riahi trivs utmärkt i göteborgarnas sällskap och skulle gärna vilja se mer av både Göteborg och andra svenska fjärrvärmeinitiativ i internationella sammanhang.

– Ja det vore bra för oss ”här ute”, men troligtvis även för Sverige, säger Lily Riahi.

I tillägg till alla goda klimatföresatser ska man inte heller bortse från behovet av förnuftig kommunal företagsamhet, menar Elisabeth Undén. Många svenska teknik- och utrustningsleverantörer inom fjärrvärme har utvecklat sina produkter och tjänster genom nära teknologiska och kunskapsmässiga samarbeten med svenska kommuner.

– Men medan de kan ta tekniken och kompetensen vidare så sitter vi som kommunala bolag låsta på hemmaplan. Andra länder gör på andra sätt, konstaterar Elisabeth Undén.

– Sverige är ett av världens mest framstående fjärrvärmeländer, men med stora problem att kommunicera sina lösningar ut i världen. Varför tar ingen tag i detta? Det är lätt att bli hemmablind, säger Elisabeth Undén.

Därför skulle hon och Ulf Kamne vilja invitera Lily Riahi och Maryke van Staden från ICLEI, International Council for Local Environmental Initiatives – den globala organisationen för hållbara städer – till Göteborg.

– Ja det är planen. Vi måste gå vidare och Göteborg Energi och kommunledning behöver en internationell blick på Göteborg, något Lily och Maryke kan ge oss, säger Ulf Kamne.

– Man varför stanna i Göteborg? tänker Ulf Kamne högt.

– Göteborg, men även många andra delar av Sverige, utgör en stark internationell kunskapsbas, och det måste vi bli varse på ett helt annat sätt än vi är idag. Vi är faktiskt ganska osynliga här nere på COP21, ett av världens största värmerelaterade event.

– Vi utmanar därför andra därhemma att ta bollen och tillsammans med oss invitera UNEP och ICLEI till Sverige för samtal om hur svensk fjärrvärme starkare kan användas internationellt, säger Ulf Kamne.

Morten Valestrand, text och foto

Läs övriga artiklar från COP 21 här.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation