Logga in

Certifieringsutbildning för operatörer i fjärr- och kraftvärmeverk

Svensk Fjärrvärme har tillsammans med en kommitté bestående av driftsansvariga i svenska och norska fjärr- och kraftvärmeverk, samt utbildaren P&L Nordic AB, utvecklat en utbildning för den personal som arbetar operativt med driften i anläggningarna. Förlagan är de certifieringsutbildningar som mycket framgångsrikt har bedrivits inom svensk skogsindustri sedan 1994.

Utbildningen består av tre etapper på kursgård under sex månader, kompletterat med kvalificerade arbeten på egen anläggning i mellanperioderna. Grupparbeten och hemuppgifter är nivådifferentierade vilket ger utmaningar för alla deltagare i utbildningarna. Olika test och prov ingår i utbildningen som syftar till att säkerställa inlärningseffekten, samt att ge tillfälle till erfarenhetsbaserade diskussioner.

Kursinnehållet har tagits fram i samarbete med en kommitté med representanter för Svensk Fjärrvärme och medlemsföretag. För att garantera kvaliteten har en kommitté bestående av representanter från Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag bestämt kursinnehållet. Kommittén har också årliga möten för utveckling av utbildningen.

Ur kursinnehållet: 

 • Bränslen
 • Eldningsanordningar
 • Energiläget/Systemet
 • Förbränning
 • Miljöteknik
 • Mätövningar
 • Pumpar & Fläktar
 • Stoft & Aska
 • Styr & Regler
 • Systemuppbyggnad
 • Säkerhet
 • Uh-teknik
 • Vattenånga
 • Värmelära
 • Värmeväxlare
 • Värmeöverföring
 • Ångflöde

Läs mer om utbildningen på P&L Nordics hemsida, länk finns till höger.  

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation