Logga in

Utbildning och kompetens

Svensk Fjärrvärme arbetar dels med att förbättra försörjningen av ny kompetens till fjärvärmebranschen, dels med att utveckla den befintliga kompetensen i fjärrvärmebranschen.

Svensk Fjärrvärme arbetar genom kommittéer och nätverk

Svensk Fjärrvärme arbete med utbildnings- och rekryteringsfrågor sker bland annat inom ramen för branschrekryteringsrådet. Rådet är ett samarbetsorgan mellan Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi vilket har till uppgift att bevaka och påverka utvecklingen inom utbildningsområdet. Rådet arbetar särskilt med att öka intresset för el- och energitekniskutbildning bland barn och ungdomar och med att förbättra den el- och energitekniska utbildningen inom såväl grundskolan och gymnasiet som yrkeshögskolan och högskolan och universitet.

 Svensk Fjärrvärme tar fram utbildningar

Svensk Fjärrvärme utvecklar regelbundet kortare kurser för medlemsföretagen i angelägna ämnen.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation