Logga in

Teknikrådet

Teknikrådet är tillsatt av Svensk Fjärrvärmes styrelse för verksamhetsåret 2015/2016. Vill du kontakta Teknikrådet gör du det via rådets sekreterare. För att ta del av rådens protokoll behöver du logga in som medlem och sedan gå vidare till medlemssidorna.

Teknikrådets roll är att ge råd och stöd till Svensk Fjärrvärmes kansli och att bereda förslag till beslut om forskningsfinansiering inom forskningsprogrammet Fjärrsyn. Teknikrådet ska också stärka medlemsföretagens inflytande och delaktighet samt sprida kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

Teknikrådets arbetsområde:

  • Utveckling, underhåll och drift av fjärrvärmens och fjärrkylans tekniska system
  • Helhetssyn på kedjan produktion - distribution - kundanläggningar
  • Branschgemensamma standarder och regelverk
  • Energieffektivisering

 

Prioriterade områden för 2014-2015:

  • Systemeffektivisering
  • Underhåll av distributionsnät
  • Standardisering och tekniska bestämmelser
  • Kundcentraler, mätning och fastighetsinstallationer

No result for this filter

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation