Logga in

Redaktionsrådet

Fjärrvärmetidningens redaktionsråd bestå av tidningsläsare med så stor variation som möjligt vad gäller kompetens och erfarenhet samt storlek och geografisk spridning på medlemsföretag.

Fjärrvärmetidningens redaktionsråd träffas ett par gånger om året för att diskutera inriktning och nya idéer till tidningen. Rådet är ett viktigt stöd för chefredaktören och består av vanliga tidningsläsare utan speciell kompetens inom press och journalistik. Rådsmedlemmarna ska representera olika kompetensområden och komma från medlemsföretag av olika storlek och spridning i landet.

Rådet förnyas med några personer varje verksamhetsår (vid halvårsskiftet). Vi söker vanliga tidningsläsare från såväl de allra största medlemsföretagen som från medelstora och små fjärrvärmebolag med kompetens inom marknads- och teknikområdena, men också med personer som arbetar med omvärldsfrågor och med kommunikation och press.

Redaktionsrådets medlemmar 2015-2016

Ann-Sofie Borglund, chefredaktör på Fjärrvärmetidningen
Catarina Jäderberg, kommunikationschef på Energiforsk
Daniel Eriksson, fjärrvärmechef på PiteEnergi AB
Malin Eriksson, marknadschef på Gävle Energi AB
Kristina Lygnerud, affärsstrateg och risk manager på Borås Energi och Miljö AB
Magnus Ohlsson, enhetschef för fjärrvärme- och fjärrkylenät på Öresundskraft AB
Eva Rydegran, pressekreterare på Svensk Fjärrvärme AB
Sara Jägnemyr, marknadskommunikatör på Södertörns Fjärrvärme AB
Maria Nygren, energiingenjör på Mjölby-Svartådalen Energi AB

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation