Logga in

Tillförselgruppen

Tillförselgruppen är en arbetsgrupp under Svensk Fjärrvärmes Omvärldsrådet. Syftet med Tillförselgruppen är att i huvudsak verka för ökad användning av resurser som annars går till spillo eller resurser med låg primärenergianvändning.

Gruppen ska hantera frågor och öka kunskap kring hur valet av energiresurs påverkar affärsrisker och sårbarhetsfrågor ur såväl teknik som marknadssynpunkt.. Gruppen bör även bevaka hur tillförselfrågorna påverkas av nya system hos kunden..

Arbetsområde
Uppdraget omfattar alla typer av tillförselslag. Fokus ligger dock inom följande områden:

Överskottsenergi/spillvärme

 • Samverkansformer, avta
 • Prismodeller
 • Kvalitet
 • Risker, sårbarhet

Avfall

 • Legitimitet/acceptans
 • Tillgång
 • Generella prismodeller
 • Import
 • Restprodukter
 • Risker, sårbarhet

- Samverkan mellan olika aktörer inom skogsnäringen och branschen för ökad tillgång på skogsbränsle.
- Metoder för att identifiera förnybara och återvunna energikällor (diffusa källor)
- Hållbarhetskriterier.
- Styrmedel inom tillförsel.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utifrån ovanstående fokusområden skall gruppen:

 • Bevaka och påverka den politiska utvecklingen på tillförselmarknaden.
 • Medverka i remissarbete.
 • Utreda frågor av betydelse i syfte att få bättre underlag för lobbyarbete eller stöd till medlemsföretag.
 • Ta fram affärsmodeller och praktiska råd till nytta för medlemsföretagen.
 • Föreslå relevanta forskningsprojekt
Tillförselgruppens medlemmar
 • Leif Bodinsson, Söderenergi, ordf.
 • Katja Lindblom, Sekreterare
 • Karl Sandstedt, Göteborg Energi
 • Magnus Stenvall, Umeå energi
 • Jonas Torstensson, E.On
 • Gunilla Holmberg, Hässleholms Miljö
 • Ulrika Sjöholm Andersson, Öresundskraft
 • Anders Åberg, Borlänge Energi
 • Ulf Lindqvist, Jämtkraft
 • Ken Sellén, Karlshamns energi
 • Shamsher Khan, Fortum
 • Jan Frisk, Svensk Energi (adjungerad)
 • Cecilia Kjellberg, Svensk Energi (adjungerad)

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation