Logga in

Effektiv slutanvändning

Svensk Fjärrvärmes Omvärldsråd har tillsatt ytterligare en undergrupp för att stärka kunnandet och aktiviteterna inom området Effektiv slutanvändning.

Gruppen för Effektiv slutanvändning lyder under och rapporterar till Omvärldsrådet (OR). Ordföranden rapporterar till OR på mötena och anteckningar från gruppen ska finnas tillgängliga för ledamöterna i OR. Relevanta delar ur rådens arbetsordning gäller också för gruppen för Effektiv slutanvändning.

Gruppens syfte är att ge råd och stöd till OR avseende effektiv slutanvändning av energi. Detta kan avse bevakning, beredning, forskning eller påverkan i relevanta frågor kring t ex styrmedel, lagar och föreskrifter, märkningar och certifieringar av byggnader, byggnadsteknik mm. 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation