Logga in

Omvärldsrådet och dess roll

Rådet skall ge råd och stöd till föreningens kansli samt bereda förslag till beslut om forskningsfinansiering inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärmes fria forskningsmedel. Genom rådet stärks medlemsföretagens inflytande och delaktighet i Svensk Fjärrvärmes verksamhet och genom ledamöterna sprids kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

Omvärldsrådet har följande arbetsområden med både nationellt och internationellt perspektiv i synnerhet EU:

  • Fjärrvärmens omvärld nu och i framtiden
  • Fjärrvärmens roll i energisystemet (systemstudier, värmebehovets utveckling, nya användningsområden)
  • Ekonomiska och administrativa styrmedel (energideklarationer, nya miljökrav, TPA, EU-direktiv)
  • Strategiska miljöanalyser (primärenergi, LCA, miljövärdering)
  • Energitillförsel (spill-/restvärme, bränslefrågor)

Omvärldsrådet fattar beslut om 

  • Förslag till beslut om finansiering av projekt inom forskningsområdet Omvärld, systemanalyser och styrmedel
  • Ledamöter i undergrupperna för styrmedel, effektiv slutanvändning, avfall resp. tillförsel

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation