Logga in

Marknadsrådet

Rådet skall ge råd och stöd till föreningens kansli samt bereda förslag till beslut om forskningsfinansiering inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärmes fria forskningsmedel. Genom rådet stärks medlemsföretagens inflytande och delaktighet i Svensk Fjärrvärmes verksamhet och genom ledamöterna sprids kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

Marknadsrådet har till uppgift att följa utvecklingen på värmemarknaden, vilket bland annat kan omfatta uppgifter som att

 • bevaka utvecklingen av alternativen
 • granska inverkan av offentliga ingripanden som exempelvis Fjärrvärmelagen liksom av branschinitierade insatser på områden som marknadsföring, ekonomistyrning, redovisning och liknande
 • följa utvecklingen av fjärrvärmeaffären, exempelvis vad det gäller produkter och tjänster, marknader, prismodeller och liknande

Marknadsrådet ansvarar för

 • förvaltningen och utvecklningen av Reko fjärrvärme
 • för utvecklingen och genomförandet av temadagen Strategidagarna, tillsammans med Omvärldsrådet

Marknadsrådet har rätta att fatta beslut om:

 • Rekommendationer till Fjärrsyns styrelse för vilka projekt som bör finansieras inom forskningsområdet Företaget, kunden och marknaden.
 • Rekommendationer till Svensk Fjärrvärmes styrelse av förändringar i regelverket för Reko fjärrvärme.
 • Godkännande av forskningsrapport för slutfakturering och publicering inom Fjärrsyns forskningsområde företaget, kunden och marknaden.

Under verksamhetsåret 2012-2013 har Marknadsrådet ägnat särskild uppmärksamhet åt frågor som berör:

 • Relationen mellan leverantören och kunden
 • Utveckling av fjärrvärmeaffären
 • Konkurrensen på värmemarknaden

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation