Logga in

Kommunikationsrådet

Rådet ska ge råd och stöd till föreningens kansli samt bereda förslag till beslut om forskningsfinansiering inom forskningsprogrammet Fjärrsyn och Svensk Fjärrvärmes fria forskningsmedel. Genom rådet stärks medlemsföretagens inflytande och delaktighet i Svensk Fjärrvärmes verksamhet och genom ledamöterna sprids kunskap om Svensk Fjärrvärmes verksamhet.

Kommunikationsrådet har följande arbetsområden:

  • Lyfta kommunikationsfrågorna så att de ingår som en naturlig del i branschens alla beslutsprocesser
  • Omvärldsbevakning, analys och påverkan i branschens prioriterade frågor
  • Branschgemensam utveckling av den externa kommunikationen

 Kommunikationsrådet fattar beslut om:

  • Förslag till beslut om finansiering av projekt inom fjärrvärmens medie- och kommunikationsforskning

Kommunikationsrådets prioriterade frågor:

  • Synliggöra fjärrvärme
  • Öka förtroendet för fjärrvärme och fjärrkyla
  • Öka kunskapen om kommunikation i fjärrvärmebranschen
  • Utveckla kompetensen hos branschens kommunikatörer

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation