Logga in

Remissvar Energimyndighetens rapport om elcertifikatssystemet

Energiföretagen Sverige har lämnat sitt yttrande på remissen av Energimyndighetens rapport "Kontrollstation 2017 - för elcertifikat - delredovisning 2 och förslag till kvoter för 18 TWh till 2030".

Energiföretagen har valt att i denna remiss förtydliga den enighet som råder mellan norsk och svensk energibransch i berörda frågor, genom ett gemensamt yttrande med den norska systerorganisation Energi Norge.

Nedan en sammanfattning av gemensamma synpunkter:

  • Energimyndigheten har lagt fram många goda förslag.
  • Uppdragets omfattning och konsekvensanalysen borde ha varit bredare, särskilt med hänseende på vad elcertifikatsystemets förlängning kan innebära för framtida effektsituation.
  • En baktung kvotkurva är ett bra förslag, men den kommer enbart i begränsad omfattning kunna styra när investeringar sker, vilket i det läge marknaden befinner sig, med en mycket positiv kraftbalans, kan bli bekymmersamt.
  • Förslaget om hantering av eventuell överutbyggnad i förhållande till 2020-målet är mycket bra.
  • Överlappande styrmedel är inte önskvärt, men en mer utförlig analys av att utesluta anläggningar under 68 kW från systemet borde utföras. Gränsen 68 kW borde ses över så att samma gränser används både i skattelagstiftning, elcertifikatlagstiftning och annan lagstiftning.
  • En stoppregel bör införas i systemet.
  • Inga stöd bör ges vid negativa priser på el.
  • Kvotplikten för datorhallar bör tas bort.
  • Konkurrensneutrala villkor avseende kvotplikten bör gälla för fjärrvärme- och fjärrkyleföretag som levererar till industri och datorhallar.
  • Ett antal frågor måste utredas och analyseras vidare skyndsamt.

Här kan du läsa hela remissyttrandet.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation