Logga in

Kostnadskatalogen ska uppdateras

Energiföretagen Sverige har tagit fram ett hjälpmedel, en kostnadskatalog, för att se vad det kostar att bygga ut fjärrvärme i Sverige. Nu gör vi en uppdatering av katalogen och börjar samla in kostnadsuppgifter från fjärrvärmeföretagen under januari/februari.

Det finns ett behov att uppdatera Kostnadskatalogen, då framförallt reinvesteringar blir allt mer aktuellt i landet, men även att nybyggnation fortfarande sker i hög grad. Kostnadskatalogen är ett hjälpmedel i exempelvis fjärrvärmeföretagens budgetarbeten för att bedöma vad utbyten av ledningar kommer att kosta.

Kostnadsuppgifter kommer att samlas in från fjärrvärmeföretag runt om i landet, och utformningen av förfrågningsunderlaget kommer att göras i december/januari. Själva utskicket kommer att ske i januari/februari.

Den nya kostnadskatalogen kommer att innehålla diagram för att enkelt se vad det kostar att bygga fjärrvärmeledningar i olika dimensioner, och även ett enkelt Excelark för att kunna lägga in egna kostnadsuppgifter.

För att kunna få in kostnadsuppgifter och inte sprida de faktiska kostnaderna kommer alla uppgifter att sammanställas och göras anonyma av Energiföretagen Sverige. Mer information om detta kommer efter årsskiftet.

Energiföretagen Sverige hoppas att många fjärrvärmeföretag vill bidra i detta arbete, och lämna uppgifter på faktiska kostnader för olika projekt, då det kommer att underlätta framtida uppskattningar om kostnader för reinvesteringar och utbyten av ledningar.

Den nuvarande Kostnadskatalogen kan ladda ned från från denna sida

Vid frågor kontakta gärna Thomas Lummi på Energiföretagen Sverige.

Thomas Lummi

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation