Logga in

Kommunala särkrav som missgynnar fjärrvärme

Har du exempel på kommunala särkrav vid byggande som missgynnar fjärrvärmen? Ta då kontakt med oss på Svensk Fjärrvärme så snart som möjligt. Under maj kommer vi presentera exempel för Byggkravsutredningen där de kommunala särkraven utformats på ett sätt som missgynnar fjärrvärmen.

En av de viktigaste branschfrågorna för närvarande, är att få till stånd en förändring av Boverkets byggregler. De tar i dag sin utgångspunkt i ”köpt energi” och diskriminerar därmed gemensamma uppvärmningsformer.  Svensk Fjärrvärme driver i olika sammanhang frågan om att få byggregler som i stället utformas på ett konkurrensneutralt sätt och främjar långsiktigt hållbara byggnader.

Under maj kommer vi att redovisa exempel för Byggkravsutredningen på fall där de kommunala särkraven vad gäller byggreglerna eller energi och miljö utformats på ett sätt som missgynnar fjärrvärmen. Vi känner till några fall men är säkra på att det finns fler. Med konkreta exempel på byggreglernas konsekvenser  från verkligheten blir det lättare för byggkravsutredningen att förstå problemen.

Har du sådana exempel? Hör då av dig så snart som möjligt till Mikael Gustafsson på Svensk Fjärrvärme Contact

Bakgrund: En pågående statlig utredning som just nu jobbar med att se över hur kommunerna tillämpar olika byggkrav, bl.a. gällande energi, är den statliga Byggkravsutredningen (dir. 2011:100). Regeringen tillsatte denna utredning i november 2011, med syftet att underlätta byggandet i Sverige. Utredningen ska vara klar i november 2012. Utredaren ska bl.a. kartlägga kommunernas tillämpning av bestämmelserna om tekniska egenskapskrav i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler.

Utredaren ska också analysera vilka effekter tillämpningen av de tekniska egenskapskraven samt kommunernas särkrav har på bl.a. byggkostnaderna och det långsiktiga arbetet med hållbar samhällsutveckling. Utredaren ska föreslå lämpliga förändringar och lämna de författningsförslag som behövs.

Utredningsdirektiven finns att läsa här:  http://www.sou.gov.se/kommittedirektiv/2011/dir2011_100.pdf

Erik Thornström och Mikael Gustafsson

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation