Logga in

Implementering av MCP-direktivet på gång

Den 23 november hade Naturvårdsverket bjudit in flera branschorganisationer för att informera om deras uppdrag att ta fram förslag till hur direktivet för begränsning av vissa föroreningar från medelstora förbränningsanläggningar (MCP-direktivet) kan genomföras i svensk lagstiftning.

Tidplanen är att förbereda ett förslag till Miljö- och Energidepartement senast 24 april. Slutligt förslag remitteras därefter av Miljö- och energidepartementet. Den nya förordningen för medelstora förbränningsanläggningar (MFM) ska bli klar senast 19 december 2017.

För de nya anläggningarna träder lagen i kraft den 20 december 2018 medan tidplanen för de existerande anläggningar varierar beroende på pannstorlek, bränsle, drifttimmar och om de levererar minst 50% fjärrvärme till nätet. Undantag finns för spetslastpannor och reservpannor, nya biomassa-anläggningar (2030) och befintliga pannor större än 5 MW som har fjärrvärmeproduktion.

Värt att notera är att till och med den 1 januari 2030 får medlemsstaterna undanta medelstora förbränningsanläggningar som förbränner fast biobränsle som huvudskaligt bränsle. Vid ett sådant undantag får gränsvärdena för utsläpp inte överstiga 150 mg/nm3 för stoft. Detta gäller även pannor större än 5 MW om minst 50% av anläggningens produktion levereras i form av ånga eller varmvatten till ett fjärrvärmenät (oavsett bränsle).

Genom kontakt med kommuner och Länsstyrelsen har Naturvårdsverket skapat en databas för att kunna värdera hur man kan uppnå Sveriges mål och åtaganden relaterat till takdirektivet. Resultatet visar att emissionerna från medelstorapannor (1-50 MW) är liten i förhållande till de totala svenska emissionerna, exempelvis under 5% för PM2,5, stoft och NOx. Denna slutsats kommer att ha stor betydelse för tillämpning av MCP-direktivet. Naturvårdsverket utreder även kostnaderna för tekniska reningsåtgärder.

På Naturvårdsverkets hemsida finns detaljerad information om direktivets innehåll, vilka pannor omfattas, konsekvenser, hur det kan genomföras och tidplan för implementering.

Raziyeh Khodoyari

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation