Logga in
Eva Albåge Nordberg, Pernilla Winnhed och Anders Östlund på Svensk Fjärrvärmes näst sista årsmöte.
Eva Albåge Nordberg, Pernilla Winnhed och Anders Östlund på Svensk Fjärrvärmes näst sista årsmöte.

God stämning på näst sista årsmötet

Nu tas snart det sista steget i avvecklingen av Svensk Fjärrvärme. Den är en naturlig följd av beslutet som medlemmarna tog den 6 april, om att bilda Energiföretagen Sverige tillsammans med medlemmarna i tidigare Svensk Energi. Den 22 november genomfördes Svensk Fjärrvärmes näst sista årsmöte.

En tapper skara hade samlats för att ta de nödvändiga besluten på föreningens årsmöte. Mötet genomfördes i god stämning och stor enighet. Årsmötet valde Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige, till mötesordförande. Hon lotsade tryggt deltagarna genom dagordningen, med bistånd av mötessekreterare Eva Albåge Nordberg och Svensk Fjärrvärmes ordförande Anders Östlund (bilden).

Mötet tog sig i rask takt igenom föreningens verksamhetsberättelse och årsredovisning och beslutade i enlighet med revisorernas rekommendation att bevilja styrelsen och vd ansvarsfrihet. Mötesdeltagarna valde också om avvecklingsstyrelsen, enligt valberedningens förslag. Den består av Anders Östlund, Öresundskraft, ordförande, Anneli Sjömark, Luleå Energi, och Eva Albåge Nordberg, Svensk Fjärrvärme AB/Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB.

Slutligen fick avvecklingsstyrelsen i uppdrag att fortsätta avvecklingen av föreningen Svensk Fjärrvärme enligt plan för att slutföra avvecklingen under första kvartalet 2017. Nästa årsmöte - det sista - hålls i Stockholm den 10 mars.

 Annika Johannesson

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation