Logga in

EU-projektet STRATEGO i mål

Det samfinansierade EU-projektet STRATEGO har syftat till att stötta i övergången till mer hållbara system för värme och kyla i Europa. Fokus har legat på fjärrvärme och fjärrkyla och potentialen för energieffektivisering genom detta. Projektet har bidragit till att en strategi för värme och kyla nu finns på plats i EU och mycket av det material och den data som tagits fram under projektets gång återfinns i strategin.

Genom att peka ut riktningen för hållbara lösningar för värme och kyla på lokal nivå, och med konkreta implementeringsförslag, har man varit en viktig katalysator för den påbörjade utbyggnaden av fjärrvärme och fjärrkyla i Europa.

Det geografiska fokuset för STRATEGO har legat på några utvalda länder med stor potential för fjärrvärme/kyla: Belgien, Österrike, Tjeckien, Kroatien, Rumänien, Tyskland, Italien och Storbritannien. För dessa länder har projektet tagit fram strategier för värme och kyla. Sverige har, tillsammans med Danmark, via branschföreningen medverkat med expertkunskap i egenskap av ett väl utvecklat fjärrvärmeland.

Inom ramen för projektet, och med stöd av resultat från ett annat EU-projekt, Heat Roadmap Europe, har man tagit fram en "värmekarta" över Europa som visar värme- och kylbehovet på detaljnivå och även tillgängliga värmekällor i närheten (t.ex. spillvärme). Kartan är ett verktyg för lokala myndigheter som del av ett beslutsunderlag för planering av fjärrvärme och tillhandahåller information som visar på potential att bygga och energieffektivisera genom fjärrvärme/kyla.

De viktigaste delarna av projektet har varit att tillhandahålla konkret stöd i utvecklingen av nationella värme- och kylplaner, att stötta myndigheter i bedömningen av potentialen för fjärrvärme och fjärrkyla och även i prioriteringar och i att identifiera konkreta projekt för implementering.

Du hittar hela slutrapporten här.

Lina Enskog Broman

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation