Logga in

Arbetsmiljöfrågor en viktig del av fjärrvärmeverksamheten

Arbetsmiljöfrågorna är ständigt aktuella i en verksamhet som fjärrvärmebranschens. Sedan mars i år finns nya föreskrifter om organisation och social arbetsmiljö som är viktiga att ha koll på.

 De nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) började gälla från och med den 31 mars 2016. De reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Se länk till Arbetsmiljöverkets hemsida: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

På Arbetsmiljöverkets hemsida kan ni också hitta alla tidigare publicerade föreskrifter, klicka här för att komma till föreskrifterna.

Andra föreskrifter som har mycket hög relevans till verksamheterna för fjärrvärme och kraftvärmeanläggningar är föreskrifter om explosionsfarlig miljö, tryckkärl, kemiska arbetsmiljörisker, kvarts- och stendamm i arbetsmiljö, medicinska kontroller i arbetslivet, skydd mot skada genom fall och mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet.

Till stöd för arbetsmiljöarbetet i fjärrvärmeverksamheten har tidigare Svensk Fjärrvärme tagit fram två rapporter, Arbetsmiljöhandboken och Underhållshandboken. Du hittar båda på svenskfjarrvarme.se:

Länk till Arbetsmiljöhandboken och länk till Underhållshandboken.

Raziyeh Khodayari

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation