Logga in

Utomhusarbeten

Studier visar att markarbeten är 40–50 procent av kostnaderna för att ansluta ett småhus till fjärrvärme. Det finns alltså all anledning att fundera över vilka lösningar som ska väljas för markarbetet.

De hittills vanligaste metoderna har varit traditionell schaktning med grävskopa för fördelningsledningarna och relativt långa servisledningar in till varje fastighet. Allt fler energiföretag har dock insett att det finns stora vinster att göra genom att undvika schaktning i gatorna med bland annat höga kostnader för asfaltåterställning. Istället dras ledningarna under trottoarer och genom tomtmark där till exempel kraven på täckning är lägre och schakten kan göras grundare.

Ett område där det finns mycket att göra, och där det fortfarande krävs teknikutveckling, är schaktmetoder. Grävskopa och minigrävare är absolut vanligast idag, men tekniker som styrd borrning blir allt vanligare, i synnerhet där vanlig grävteknik skulle ställa till stora skador.

Vid sidan om de tekniska och ekonomiska aspekterna är utomhusarbetena vid utbyggnad av fjärrvärme till småhus ett område som ger stora möjligheter att bygga upp goda relationer till kunderna i området. Detta betyder naturligtvis att även motsatsen är möjlig.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation