Logga in

Rapporter inom Värmegles Fjärrvärme

Här finns de rapporter som tagits fram inom Värmegles Fjärrvärme. Ladda ner och läs. Citera gärna, men ange källan.

Värmegles nr Rapportnamn Rapport Projektblad
2003:1 Nulägesanalys – Värmekällors andelar av värmemarknaden för småhus.
Ladda ner bilagan separat
Rapport Projektblad
2003:2 Fjärrvärme till småhus – Litteraturstudie 2003 Rapport Projektblad
2003:3 Solfjärrvärme för villaområden   Rapport Projektblad
2003:4 Vad kostar småhusanslutningen - Uppföljning av kostnader i nuläget. Sammanställning av erfarenheter från genomförda projekt   Rapport Projektblad
2003:5 Goda exempel - Sammanfattning av goda exempel baserade på dagens praxis    Rapport Projektblad
2003:6 Nyttiggörande av kall Fjärrvärme    Rapport Projektblad
2004:7 Danska erfarenheter –fjärrvärme till småhus i Danmark   Rapport Projektblad
2004:8 Det fjärrvärmeanpassade småhuset, del 1   Rapport Projektblad
2004:9 Hur värmegles kan den värmeglesa fjärrvärmen vara?   Rapport Projektblad
2004:10 Grudis-tekniken för värmegles fjärrvärme    Rapport Projektblad
2004:11 Markarbete vid småhusanslutningar till fjärrvärmenät Rapport Projektblad
2004:12 Funktion hos diffusionsspärren i pex-rör efter 7 års drift Rapport Projektblad
2004:13 Svenska fjärrvärmebolags försäljningsstrategier i småhusområden Rapport Projektblad
2004:14 Tillgänglig teknik för konvertering av småhus med direktverkande elvärmetill fjärrvärme. Ladda ner bilagan separat Rapport Projektblad
2005:15 Enkla, tydliga och informativa prismodeller för fjärrvärme till småhus Rapport Projektblad
2005:16 Vakuumschaktning i värmeglesa områden – en förstudie Rapport Projektblad
2005:17 Flexibla lösningar som strategi för ökad anslutningsgrad Rapport Projektblad
2005:18 Kalkylhandbok för investeringsbedömningar av värmeglesa fjärrvärmeprojekt. Ladda även hem kalkylmallen i Excel Rapport Projektblad
2005:19 Standardiserat gränssnitt för fjärrvärmecentraler i småhus Rapport Projektblad
2005:20 Miljöbelastning från EPSPEX-systemet del 1: Livscykelanalys av polystyrenisolerat fjärrvärmesystem med PEX-mediarör Rapport Projektblad
2005:21 Miljöbelastning från EPSPEX-systemet del 2: Konventionella twinrör eller EPSPEX för fjärrvärmedistribution – vad är bäst ur miljösynpunkt? Rapport Projektblad
2005:22 Fräsning av fjärrvärmespår i småhusområden Rapport Projektblad
2006:23a Fräck Fjärrvärme. Bilagorna hitter du här! Rapport Projektblad
2006:23b Fräck Fjärrvärme – Rapport från ett samarbetsprojekt Rapport Projektblad
2006:24a Fjärrvärmeföretagens val: Affären Värmegles Rapport Projektblad
2006:24b Kundens val: Kundbehov, fjärrvärmeerbjudande och försäljning Rapport Projektblad
2006:24c Teknikval: Nätutformning och distribution Rapport Projektblad
2006:24d Demonstrationsprojekt Rapport Projektblad
2006:25 Grund förläggning av fjärrvärmeledningar Rapport Projektblad
2006:26a ”FINNOVA” Innovativ montage- och systemlösning för fjärrvärmeanslutning av villaområde Rapport Projektblad
2006:26b ”FINNOVA” Innovativ montage- och systemlösning för fjärrvärmeanslutning av villaområde – Huvudlösning ”Kamförläggning med serviceskåp” Rapport Projektblad
2006:26c ”FINNOVA” Innovativ montage- och systemlösning för fjärrvärmeanslutning av villaområde – Huvudlösning ”Villaanslutningar från fördelningskammare” Rapport Projektblad
2006:26d ”FINNOVA” Innovativ montage- och systemlösning för fjärrvärmeanslutning av villaområde – Idékatalog Rapport Projektblad
2006:27 Vakuumschaktning – Servisschaktning i värmeglesa miljöer Rapport Projektblad
2006:28 Organisation för den värmeglesa affären Rapport Projektblad
2006:29 Det fjärrvärmeanpassade småhuset, del 2 Rapport Projektblad
2006:30 Småhusägarnas syn på att köpa fjärrvärme- En studie av tillämpade försäljningsstrategier och kunders val vid konvertering från direktverkande el Rapport Projektblad

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation