Logga in

Värmegles Fjärrvärme

Ett forskningsprogram om fjärrvärme till småhus

Värmegles Fjärrvärme var ett fyraårigt forskningsprogram som pågick mellan 2002 och 2006. Programmet syftade till att sänka kostnaderna för anslutning av småhus till fjärrvärme.

Värmegles Fjärrvärme hade en budget på 34 miljoner kronor och finansierades av Svensk Fjärrvärme och Statens Energimyndighet.

Forskningsprogrammet kom till som en konsekvens av att fjärrvärme ligger väl i linje med riksdagens miljömål och spelar en viktig roll i omställningen till ett hållbart samhälle. Fjärrvärme är nämligen en miljövänlig och resurseffektiv uppvärmnings-form som tar tillvara på energiresurser som annars skulle ha gått förlorade.

Fjärrvärme är väl utbyggt i tätorternas stadskärnor liksom till större fastigheter, Utbyggnaden till småhus har däremot varit låg. Detta trots att det finns en stor potential för fjärrvärme till småhus. För att fler energibolag ska ansluta fjärrvärme till småhus behöver de ekonomiska villkoren förbättras, vilket Värmegles Fjärrvärme har arbetat aktivt för.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation