Logga in

Arbete i huset

Kopplingen mellan fjärrvärmenätet och värmesystemet i kundens hus är fjärrvärmecentralen. I de flesta fall ersätter centralen den panna som tidigare värmt huset och placeras därför vanligen i det före detta pannrummet.

Eftersom storleken på fjärrvärmecentraler för småhus idag är som ett köksöverskåp innebär bytet till fjärrvärme (sedan panna och oljetank rivits ut) vanligen att huset får ytterligare ett rum, vilket oftast upplevs som positivt.

För att även själva installationen av fjärrvärmecentralen också ska upplevas positivt, krävs att arbetet är väl planerat och utförs så snabbt som möjligt. Det säger sig självt att kunden, särskilt vintertid, inte vill vara utan värme och varmvatten ett ögonblick längre än nödvändigt.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation