Logga in

Affären värmegles fjärrvärme

I dag står fjärrvärme för 12 procent av uppvärmningen till småhus, men skulle kunna svara för 50 procent. Fjärrvärmen har alltså en stor potential att fortsätta växa – till nytta för hushållen, samhället och miljön.

Att satsa på fjärrvärme till småhus innebär nya möjligheter för fjärrvärmeföretagen. Framförallt för att det är en ny marknad som ger fler kunder – vilka i sin tur kan köpa fler tjänster av energiföretaget. Det är dessutom lönsamt om man lyckas organisera affären väl.

Samtidigt måste man vara medveten om att småhuskunder är annorlunda än professionella aktörer. Framförallt genom att de är en heterogen grupp där kunskapsnivån om energi skiljer sig mycket åt och där de ekonomiska förutsättningarna är olika. För småhuskunder innebär också anslutningen till fjärrvärme en stor investering och många husägare måste samtidigt besluta sig för fjärrvärmeerbjudandet.

Konkurrenssituationen är hård på småhusmarknaden och det är både tids- och kostnadskrävande att sälja små mängder värme till ett stort antal kunder.

Men är man beredd att lägga tid, pengar och engagemang finns en marknad som efterfrågar en uppvärmningsform med de egenskaper som fjärrvärme har, det vill säga att det ska vara enkelt, bekvämt och bekymmersfritt. Genom fjärrvärme får dessa kunder en överlägsen produkt ur både miljösynpunkt och ur ett trygghetsperspektiv. 

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation