Logga in

Tekniska bestämmelser

Svensk Fjärrvärmes tekniska bestämmelser utgör branschstandard för bl.a fjärrvärmecentraler, fjärrkylacentraler och mätare.

Bestämmelserna baseras på erfarenhet, statistik, provning, standardisering, forskning och utveckling. De tekniska bestämmelserna bör användas vid upphandling och vid utförande och användning av fjärrvärmecentraler och mätare. I bestämmelserna framgår funktions- och utförandekrav och målsättningen är att få god funktion, säkra system och långsiktig hållbarhet.

Tekniska rapporter

De tekniska rapporterna är ett komplement till bestämmelserna och ger en mer ingående information om olika områden för kundinstallationer.

Bilaga att ladda ner för lokala anvisningar i F:102

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation