Logga in

Standardisering

Standarder och normer underlättar och förenklar tillverkning, inköp, installation och underhåll för användare. Standardiserade värmemätare och komponenter för kundinstallationen möjliggör en marknadsanpassad konkurrens på lika villkor, tydliggör funktionskrav och förenklar redovisningen av tekniska egenskaper vilket sammantaget minskar kostnader för branschen.

Arbetet med standardisering av typgodkända värmemätare och komponenter samt fjärrkommunikation bedrivs i den europeiska kommittén CEN/TC 176 och 294  som har flera arbetsgrupper bestående av experter från nationella standardiseringsorgan.

I Sverige samordnas standariseringsarbetet av Svensk ISO Standard (SIS) i teknikkommittén SIS/TK : 407 värmemätare och 408 fjärrkommunikation som har representanter från tillverkningsindustri, tekniska institut, högskolor och medlemmar i Svensk Fjärrvärme.

I takt med att CEN/TC 176/294 ger ut nya standarder ges svenska standarder ut av SIS, dock inte alltid översatta till svenska på grund av kostnadsskäl. Eftersom standarder med tiden revideras är det viktigt att kolla upp senaste versionen då man relaterar till standarder i t.ex upphandlingsdokumentaiton för att undvika missförstånd.

Svensk Fjärrvärme tillhandahåller inga standarder utan dessa kan erhållas från SIS.

Standarder kopplade till kundanläggningen

SS-EN 1434-1 Värmemätare, Generella krav
SS-EN 1434-2 Värmemätare, Konstruktionskrav
SS-EN 1434-3 Värmemätare, Datautbyte och gränssnitt
SS-EN 1434-4 Värmemätare, Typgodkännandeprovning
SS-EN 1434-5 Värmemätare, Provning för första verifiering
SS-EN 1434-6 Värmemätare, Installation, drifttagning, driftövervakning och underhåll
SS-EN 1148-2005 - Värmeväxlare med vatten som primär- och sekundär medium för fjärrvärme
SS-EN 1717-2000 - Vattenförsörjning- Skydd mot förorening av dricksvatten
SS-EN 13757-1:2003 - Fjärrkommunikation, Datautbyte
SS-EN 13757-2:2004 - Fjärrkommunikation, Fysisktlager
SS-EN 13757-3:2004 - Fjärrkommunikation, Speciellt applikationslager

Standarder relaterade till ovanstående standarder

STAFs 2006:4 Om mätintrumentet
STAFs 2006:4 Om vattenmätare
STAFs 2006:4 Om värmemätare

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation