Logga in

Energimätare

Fjärrvärme och fjärrkyla mäts med ett mätinstrument som går under namnet energimätare. Mätaren består av tre huvudkomponenter, två temperaturgivare, en flödesgivare (vattenmätare) och ett integreringsverk (räkneenhet). Energimätaren ska vara certifierad (typgodkänd), vilket betyder att mätarkonstruktionen granskas och att den mäter inom de felgränser som tillåts av tillsynsmyndigheten. Det föreskrivs även revisionsintervaller.

I Sverige omfattas värmemätare av lagarna SFS 2010:498 , SFS 2011:791 och förordningen SFS 1994:99. SWEDAC har som tillsynsmyndighet givit ut författningssamlingen STAFS 2007:2 som behandlar återkommande kontroll. och Övriga delar STAFS 2006:4,-5,-8 behandlar mätarekrav som måste uppfyllas för att få sättas på marknaden eller tas i bruk.

STAFS är baserade på mätinstrument direktivet (MID) som är ett EU-direktiv.

Svensk Fjärrvärme har tekniska branschkrav för värmemätare, som kompletterar de krav som myndigheten ställer. De redovisas i Värmemätare - Tekniska branschkrav och råd om mätarhantering F:104.

Olika typer av fjärrvärmecentraler ställer krav på värmemätarnas förmåga att mäta in rätt mängd energi. Svensk Fjärrvärmes bestämmelse Värmemätare - Dynamisk funktionskontroll av värmemätare för småhus F:111 beskriver en kontrollmetod för småhusmätare.

Ladda hem rapporten i biblioteket under tekniska bestämmelser

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation