Logga in

Fjärrvärmecentralen

Dagens energieffektiva fjärrvärmecentral är resultatet av många års forskning, standardisering och certifiering av produkter för energiöverföring av fjärrvärme och fjärrkyla

De flesta fjärrvärmecentraler är byggda som parallelkopplade enheter men kan även förekomma i flera olika variationer beoende på lokala förutsättningar.

Tidigare fjärrvärmecentraler t.ex. rörväxlare har efterhand ersatts med moderna prefabricerade plattvärmeväxlare med mycket effektivare värmeöverföring och snabbare reglering. Ett mål vid utvecklingen av dagens fjärrvärmecentral har varit att ta fram en kompakt enhet med bibehållna termodynamiska egenskaper som är enkla att få fram och standardiserade för att kunna bygga reglertekniskt enkla system i syfte att minska investeringskostnaden och förkorta leveranstider

Svensk Fjärrvärmes medlemmar har tillsammans med leverantörer, provningsinstitut, universitet, högskolor, myndigheter och standardiseringsorganisationer under flera decennier medverkat till en branschstandard som sammanfattas i Tekniska bestämmelser och tekniska rapporter från forskning och utveckling. Det innebär inte att arbetet härmed är över, tvärtom, den tekniska utvecklingen fortsätter därför att konkurrensen hårdnar, nya och högre krav ställs av kunder och myndigheter inför nya föreskrifter. 

På sidan Tekniska rapporter finns dokumentation från utredningar och undersökningar mm inom fjärrvärmecentralområdet och länkar till forskningsprogram som bidragit och fortfarande bidrar till utvecklingen.

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation