Logga in

Auktorisation och certifiering

Auktorisation och certifiering innebär kvalitetssäkring av hantering och installation av mätare hos fjärrvärmekunden.

Energiföretagen Sverige rekommenderar att medlemsföretagen ställer krav på att certifierade mätarmontörer ska hantera energimätare, senast från 1 juni 2017. Teknikrådet har beslutat att rekommendera ett skall-krav eftersom fördelarna med certifierade montörer är mycket stora, både för kunder och fjärrvärmeföretag.

Det har visat sig att det har funnits brister i installationer av mätare och för att minska detta har branschen tagit fram ett koncept för att validera kompetensen hos entreprenörer men också energibolagets egen personal.

Mätarmontagearbete ska utföras av auktoriserade företag och av deras certifierade montörer. Det är det auktoriserade företaget som ansvarar inför uppdragsgivaren att ställda krav är uppfyllda. För att erhålla personligt certifikat ska montören kunna visa på teoretiska kunskaper om mätare och fjärrvärmesystemet samt ha god praktiskt kunskap i fält.

Företag och mätarmontörer som arbetar med mätarmontage ansöker skriftligen om auktorisation respektive certifiering hos Energiföretagen Sveriges  Auktorisationsnämnd som utfärdar auktorisation respektive certifikat. Regler och ansökningshandlingar finns för nedladdning till höger, där finns också en förteckning över auktoriserade företag och certifierade montörer.

Auktorisation och certifikat kan återkallas om gällande lagar, normer och föreskrifter inte följs. Auktorisation och certifiering utfärdas av Energiföretagen Sveriges Auktorisationsnämnd.

En årlig avgift tas ut för upprätthållande av Auktorisationen och en årlig rapport sänds in till Auktorisationsnämnden senast 31 oktober varje år. Rapporten ska innehålla en förteckning över certifierade montörer. Mall för rapporten finns även den för nedladdning i listan till höger på denna sida.

Auktorisationsnämnden har till uppgift att, efter prövning enligt dess stadgar och regler, utfärda auktorisation och certifikat till företag respektive montörer och ska tillse att stadgarna inte inskränker konkurrensen. Auktorisationsnämnden kan utse kontrollanter med uppgift att pröva så att företag och montörer vidmakthåller upprättade kvalitetskrav.

Energiföretgaen Sverige samarbetar med utbildningsföretag som tillhandahåller kurser i de delar som krävs för certifieringskraven, Kommande utbildningar finns listade i kalendariet på startsidan på vår hemsida

Auktorisationsnämnden mätare
Jan Baldefors - Energiföretagen Sverige AB
Marie Skogström - ONE Nordic
Tord Kjellin - B Meters
Thomas Franzén – Göteborg Energi

Skicka till

Tipsa en vän om denna sida

Sidinformation